HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 43 /TB-TTKNM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                      Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP “KỸ NĂNG BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP”

Để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đòi hỏi trong mỗi bạn sinh viên phải nỗ lực học tập để đạt được kết quả tốt nhất, giúp các bạn có khả năng tự nghiên cứu và tích lũy được nhiều kỹ năng, khả năng thành công hơn trong công việc sau khi tốt nghiệp. Với ý nghĩa thiết thực đó, Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm khai giảng khóa học “Kỹ năng báo cáo khóa luận tốt nghiệp”

1. Thông tin khoá học

– Đối tượng: Sinh viên/học viên cao học đang làm hoặc chuẩn bị làm đề tài

– Khai giảng dự kiến: 13/4/2019 (Học vào Thứ 7, Chủ nhật)

– Thời lượng: 3 buổi/khóa.

– Số lượng: 20 sinh viên/lớp.

– Địa điểm: Phòng học đa năng Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm.

2. Giảng viên

– TS. Nguyễn Minh Đức – Giảng viên Bộ môn Phát triển nông thôn – Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn.

– TS. Quyền Đình Hà – Giảng viên Bộ môn Phát triển nông thôn – Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn.

3. Nội dung

Sinh viên được thực hành trực tiếp trên bài khóa luận của mình theo các nội dung:

– Kỹ năng thuyết trình

  • Luyện kỹ thuật thuyết trình trôi chảy
  • Khắc phục lỗi kỹ thuật khi thuyết trình

– Kỹ năng format khóa luận

  • Kỹ năng vẽ bảng biểu, đồ thị
  • Kỹ năng làm mục lục tự động
  • Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo.

4. Học phí và chính sách ưu đãi

– Học phí: 300.000đ

– Ưu đãi:

  • Đăng ký nhóm 2 người trở lên, giảm 10% học phí
  • Đăng ký nhóm 3 người, giảm 20% học phí
  • Đăng ký nhóm 5 người, giảm 30% học phí

5. Liên hệ : TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM   

Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm – HVNN VN

Điện thoại 04.6261.7545 – Hotline: 08.6586.2356

Email: ttkynangmem@vnua.edu.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/CSST.vnua/

Website: http://trungtamkynangmem.edu.vn/

Post Comment