Thông báo v/v mở lớp kỹ năng theo chuẩn đầu ra học kỳ 3, năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 47 /TB-TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày 19 tháng 4  năm 2019

 THÔNG BÁO

V/v mở lớp kỹ năng theo chuẩn đầu ra học kỳ 3, năm học 2018-2019

Căn cứ nguyện vọng của sinh viên mở các lớp kỹ năng học kỳ 3, năm học 2018-2019;

Trung tâm thông báo tới sinh viên mở các lớp kỹ năng trong học kỳ 3, năm học 2018-2019 như sau:

 STT Mã MH Tên môn học Số lớp Quy mô Số buổi
1 KN01001 Kỹ năng giao tiếp 02 60 6
2 KN01002 Kỹ năng lãnh đạo 01 60 6
3 KN01003 Kỹ năng quản lý bản thân 01 60 6
4 KN01004 Kỹ năng tìm kiếm việc làm 01 60 6
5 KN01005 Kỹ năng làm việc nhóm 01 60 6

 * Học phí: 552.000đ/ 1 môn kỹ năng

(Áp dụng với định mức 276.000đ/1 tín chỉ theo Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm)

* Thời gian:

– Đăng ký: theo thời gian thông báo trên hệ thống đào tạo của Học viện (dự kiến từ ngày 02-05/5/2019)

– Thu học phí: Từ ngày 06/5 – 21/5/2019.

Trung tâm thu học phí vào các buổi chiều Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần tại phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm.

Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button