Thông báo về việc sinh viên không được dự thi kết thúc học phần kỹ năng mềm do còn nợ học phí

DSC_1475

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 50 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày 15 tháng 5  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v sinh viên không được dự thi kết thúc học phần kỹ năng mềm do còn nợ học phí

Căn cứ Thông báo số 49/TB-TTKNM này 02/5/2019 về việc sinh viên không được dự thi kết thúc học phần kỹ năng mềm do còn nợ học phí;

Căn cứ Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm của Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm được ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23/4/2019, những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần kỹ năng mềm học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 tính đến ngày 07/5/2019. (Danh sách đính kèm)

Trung tâm sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến học phí vào các buổi chiều ngày 15/5 và 17/5/2019 tại Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.                

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *