Thông báo lịch thu học phí kỹ năng mềm kỳ 1, năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 55 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

Hà Nội, ngày 01 tháng 8  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về lịch thu tiền học phí môn học kỹ năng mềm

Học kì 1, năm học 2019 – 2020 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm.

Trung tâm thông báo tới sinh viên đăng ký môn học kỹ năng mềm trên hệ thống đào tạo, học kỳ 1 năm học 2019-2020 về việc thu học phí như sau:

  1. Hình thức:Thu học phí qua tài khoản ngân hàng Viettinbank của sinh viên.
  2. Lịch thu:

Trung tâm quét học phí qua tài khoản từ 05/8/2019 đến 16 giờ ngày 16/8/2019 .

  1. Mức học phí

MỨC THU: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua hệ thống ngân hàng.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên hệ liên thông hoặc sinh viên chưa có số tài khoản cá nhân đến văn phòng Trung tâm để thông báo lại số tài khoản cá nhân trước ngày 12/8/2019.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm vào Thứ 3, 5 (Cô Trang: 035.276.3680).

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button