Thông báo đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm trong giờ hành chính kỳ 2, năm học 2019-2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 04 /TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 17  tháng 4  năm 2020

THÔNG BÁO

V/v đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm

Học phần trong giờ hành chính kỳ 2, năm học 2019 – 2020 

             Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm;

Trung tâm đã thông báo lịch thu tiền học phí của sinh viên, hạn nộp đến ngày 28 tháng 02 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lịch học môn kỹ năng mềm kỳ 2, năm học 2019-2020 có sự thay đổi. Do vậy, Trung tâm tiếp tục đốc thu học phí môn học kỹ năng mềm trong giờ hành chính như sau:

1. Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản đến 16 giờ 00 ngày 08/5/2020.

2. Hình thức: Quét học phí qua tài khoản Ngân hàng Viettinbank.

Lưu ý: Với sinh viên chưa có số tài khoản theo cập nhật của Ngân hàng (Danh sách đính kèm), vui lòng liên hệ với cô Trang (ĐT: 0972.481.615) để cập nhật số tài khoản (Nhắn tin: Mã sinh viên – Số tài khoản cập nhật)

 

3. Mức học phí: 460.000 ĐỒNG/KỸ NĂNG (Mức học phí lớp trong giờ hành chính)

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản: Học phí + 50.000đ (tiền duy trì tài khoản) để đủ điều kiện quét tài khoản qua ngân hàng.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp: Cô Trang – Chuyên viên Trung tâm (ĐT: 0972.481.615)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button