Thông báo thời hạn nhận chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét năm 2018 và 2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Số: 07/TB -TTKNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về thời hạn nhận chứng chỉ kỹ năng mềm đợt xét năm 2018 và 2019

Căn cứ vào Quyết định số 1173/QĐ-HVN ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt Đề án chuẩn hóa quản lý đào tạo kỹ năng mềm.

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-HVN ngày 09 tháng 07 năm 2018 về việc Quyết định quy định định mức một số khoản thu, chi các học phần kỹ năng mềm của Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam phê duyệt.

Trung tâm đã có thông báo ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc cấp phát chứng chỉ kỹ năng mềm năm 2018 và 2019 từ ngày 18/5-12/6/2020. Tuy nhiên đến nay đã gần hết thời hạn, vẫn còn nhiều sinh viên chưa nhận chứng chỉ.

Trung tâm thông báo sẽ phát tập liên tục các ngày từ Thứ 4 đến Thứ 6 (từ 09/6-12/6/2020).

Sau thời gian trên sinh viên không lấy chứng chỉ sẽ chịu trách nhiệm theo Quy định quản lý chứng chỉ tại Trung tâm. Những sinh viên chưa hoàn thành lệ phí cấp chứng chỉ môn học kỹ năng mềm sẽ không đủ điều kiện cấp phát bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng hệ chính quy theo yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

* Các danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ

– Các danh sách xét cấp chứng chỉ năm 2018-2019

+ Đợt tháng 9/2018;

+ Đợt tháng 6/2019;

+ Đợt tháng 9/2019;

+ Đợt tháng 12/2019.

– Riêng danh sách đợt xét tháng 3/2020 (danh sách kèm theo), sinh viên tới đăng ký nộp lệ phí chứng chỉ và nhận chứng chỉ sau 02 tuần.

* Thu lệ phí cấp chứng chỉ

– Mức thu: 20.000 đồng/chứng chỉ.

    – Địa điểm: Phòng 105 – Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh giảng đường A)

Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm kính đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button