Thư ngỏ chương trình Trải nghiệm nông nghiệp cho học sinh

THƯ NGỎ Kính gửi: Quý Trường học. Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm xin được gửi tới Quý Trường lời chào trân trọng nhất. Nhằm phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát triển…