Khai giảng lớp “Kỹ năng phòng chống xâm hại”

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP “KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI” I. Mục đích – Nhu cầu khám phá bản thân, tìm hiểu giới tính là nhu cầu tự nhiên của mỗi người. Đối với trẻ em cũng vậy, nhu cầu này của các em cũng dần lớn theo độ tuổi. Cùng với sự phát…

Cập nhật bổ sung DSSV đã gửi ý kiến phản hồi và DSSV không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ 2, năm học 2017-2018

Xem tại đây * Bổ sung DSSV không đủ điều kiện dự thi: DSSV-KO-DU-DK-DU-THI-DO-GIANG-VIEN-TONG-HOP-080618 * DSSV đã gửi ý kiến phản hồi (Lưu ý: Từng kỹ năng chia thành các sheet nhỏ trong cùng một file này) SV-gui-y-kien-ky2-17-18-070618 * Link gửi ý kiến phản hồi: http://trungtamkynangmem.edu.vn/y-kien-phan-hoi-sinh-vien/

Lý do chọn Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Với cơ sở vật chất khang trang hiện tại, đội ngũ giảng viên có…

Chia sẻ và thảo luận về kỹ năng hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đã, đang và sẽ hội nhập ngày càng sâu và rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, giới trẻ nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đứng trước một “cuộc chiến” là bài toán nhân sự: Làm sao để không mất cơ hội làm…