Thông báo tổ chức lớp học tập trung, chia sẻ và thảo luận về kỹ năng mềm học kỳ 1, năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM Số: 36 /TB-TTKNM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018   THÔNG BÁO V/v tổ chức lớp học tập trung, chia sẻ và thảo…

Khóa học kỹ năng viết CV xin việc và phỏng vấn hiệu quả

Điều quan trọng của việc học kỹ năng là các học viên sẽ thu nhận được gì, có cải thiện được bản thân mình hay không? Việc hiểu rõ mục tiêu của khóa học, các bạn sẽ có những định hướng đúng đắn cho bản thân mình. —KHÓA HỌC KỸ NĂNG VIẾT CV XIN VIỆC…

Kỹ năng bán hàng (bất động sản)

     Thời kỳ công nghệ 4.0 phát triển mạnh như vũ bão, bán hàng online phát triển rầm rộ, kinh doanh thị trường bất động cũng trở thành một đề tài HÓT HÒN HỌT của rất nhiều các nhà chủ đầu tư, người trung gian, môi giới bán hàng. Rất nhiều ông chủ đầu…

Khai giảng lớp “Kỹ năng phòng chống xâm hại”

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP “KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI” I. Mục đích – Nhu cầu khám phá bản thân, tìm hiểu giới tính là nhu cầu tự nhiên của mỗi người. Đối với trẻ em cũng vậy, nhu cầu này của các em cũng dần lớn theo độ tuổi. Cùng với sự phát…

Cập nhật bổ sung DSSV đã gửi ý kiến phản hồi và DSSV không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ 2, năm học 2017-2018

Xem tại đây * Bổ sung DSSV không đủ điều kiện dự thi: DSSV-KO-DU-DK-DU-THI-DO-GIANG-VIEN-TONG-HOP-080618 * DSSV đã gửi ý kiến phản hồi (Lưu ý: Từng kỹ năng chia thành các sheet nhỏ trong cùng một file này) SV-gui-y-kien-ky2-17-18-070618 * Link gửi ý kiến phản hồi: http://trungtamkynangmem.edu.vn/y-kien-phan-hoi-sinh-vien/