Đội ngũ giáo viên là các chuyên gia tâm lý, chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm hàng đầu Việt Nam

A. Giảng viên trong Học viện

PGS.TS. Đặng Thị Vân

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

TS. Nguyễn Minh Đức

TS. Quyền Đình Hà B

TS. Lê Thị Thanh Loan

TS. Nguyễn Thị Thu Phương

TS. Tô Thế Nguyên

TS. Nguyễn Tất Thắng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền

ThS. Đỗ Thị Nhài

ThS. Trần Thị Thanh Tâm

ThS. Lý Thanh Hiền

ThS. Nguyễn Công Ước

ThS. Bùi Thị Hải Yến

ThS. Đỗ Ngọc Bích

ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

ThS. Nguyễn Huyền Thương

ThS. Phạm Thị Thanh Thúy

ThS. Nguyễn Thị Minh Thu

ThS. Nguyễn Thị Thiêm

ThS. Nguyễn Thanh Phong

ThS. Trần Thị Như Ngọc

ThS. Bạch Văn Thủy

B. Diễn giả, chuyên gia

TS. Phan Quốc Việt – Tâm Việt Group

Chuyên gia Nguyễn Đức Định – Tâm Việt Group

Chuyên gia Lưu Anh Chức – Tâm Việt Group

Chuyên gia Vũ Thị Lan Hương – Tâm Việt Group

Chuyên gia Vũ Kiên Trung – Tâm Việt Group

Chuyên gia Lê Thanh Huyền – Công ty TNHH huấn luyện Vinskills

Chuyên gia Trần Thị Minh Hải – Viện Quản trị kinh doanh FSB

Chuyên gia Nguyễn Anh Tuấn – Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội

C. Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp

Anh Nguyễn Viết Ninh – Phó Giám đốc nhân sự Công ty Toyota Việt Nam

Chị Nguyễn Thị Thu Hương – Ngân hàng Quân đội MB Bank Việt Nam

Chị Nguyễn Diệu Linh – Ngân hàng AB Bank